Integrale risicoanalyse zuivelketen 2017

Waar gaat het goed in de zuivelketen? Waar kan het beter? De NVWA heeft in 2017 een analyse gemaakt van de grootste risico’s in de zuivelketen voor voedselveiligheid, dierenwelzijn en diergezondheid.

Doel integrale risicoanalyse zuivelketen

Deze analyse helpt om het toezicht risicogerichter te maken en beter af te stemmen op de ontwikkelingen in de zuivelketen. De NVWA gaat op basis hiervan het gesprek aan met beleidsmakers, de zuivelsector en maatschappelijke organisaties.