Integrale ketenanalyse Voedergewassen en diervoeder

Waar gaat het goed in de voedergewassen en diervoederketen? Waar kan het beter? De NVWA heeft een analyse gemaakt van de grootste risico's in de voedergewassen en diervoederketen voor voedselveiligheid en diergezondheid.

Doel integrale ketenanalyse voedergewassen en diervoederketen

Deze analyse helpt om het toezicht risicogerichter te maken en beter af te stemmen op de ontwikkelingen in de voedergewassen en diervoederketen. De NVWA gaat op basis hiervan het gesprek aan met beleidsmakers, de diervoedersector en maatschappelijke organisaties.