Beroepschrift indienen (Wob en Gezondheidswet)

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift kunt u binnen 6 weken een beroepsschrift indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in uw arrondissement.

U kunt, behalve schriftelijk, ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg op genoemde site de precieze voorwaarden.

Ook nu moet u - naast het beroepschrift - binnen 2 weken een verzoek tot voorlopige voorziening aanvragen, om feitelijke publicatie van uw gegevens tegen te houden.

Gevolgen

Als u in beroep in het gelijk wordt gesteld, kan de rechter besluiten dat de NVWA de gegevens (gedeeltelijk) niet openbaar mag maken. Als de rechter u niet (gedeeltelijk) in het gelijk stelt, worden de gegevens zoals in het definitieve besluit is aangegeven, gepubliceerd op de website van de NVWA. De uitspraak van de rechter is bindend.