Bezwaarschrift indienen (Wob en Gezondheidswet)

Als u het niet eens bent met het besluit tot actieve openbaarmaking, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Doe dit binnen 6 weken na de dag waarop het definitieve besluit is bekendgemaakt.

Hoe u een bezwaarschrift indient

Stuur uw bezwaarschrift naar nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl. Uw bezwaarschrift kunt u eventueel ook per post verzenden naar:

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Divisie Juridische Zaken
Team Bezwaar en Beroep
Postbus 43006
3540 AA Utrecht

Vermeld in uw bezwaarschrift:

  • uw naam en adres
  • de datum
  • het kenmerk, zaaknummer van deze brief (deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn)
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen.

Als u uw bezwaarschrift in een vreemde taal opstelt en een vertaling voor een goede behandeling van het bezwaar nodig is, dan moet u zelf voor een vertaling van het bezwaarschrift zorgen.

Alleen bezwaarschrift indienen voorkomt feitelijke publicatie niet

Alleen een bezwaarschrift indienen is niet genoeg om de feitelijke publicatie te voorkomen. Als u zeker wilt weten dat uw gegevens niet op de website verschijnen tot uw bezwaarschrift is afgehandeld, moet u naast het bezwaarschrift een voorlopige voorziening aanvragen. Dit moet u snel doen; binnen 2 weken na bekendmaking van het besluit. Als de voorzieningenrechter uw belangen spoedeisend vindt, kan hij bevelen dat uw gegevens niet op de website mogen verschijnen totdat de bezwaarprocedure is afgerond.

U moet een verzoek om een voorlopige voorziening dus gelijktijdig met het bezwaarschrift indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in uw arrondissement.

Gevolgen behandeling bezwaarschrift door de NVWA

De NVWA neemt uw bezwaarschrift in behandeling. Mogelijk wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting. De staatssecretaris kan op uw bezwaarschrift besluiten om informatie niet openbaar te maken. Er kan geen informatie worden veranderd; het kan alleen onleesbaar worden gemaakt.