Richtlijnen NVWA voor werkzaamheden bij extreme weersomstandigheden (Code rood)

Extreme weersomstandigheden kunnen de uitvoering van werkzaamheden door de NVWA verstoren, doordat medewerkers van de NVWA mogelijk niet veilig/tijdig uw bedrijf kunnen bereiken of niet veilig op de werklocatie kunnen werken. Bijvoorbeeld als reizen te gevaarlijk is, wegen zijn afgezet, treinen zijn uitgevallen of omdat bijvoorbeeld werkzaamheden (deels) buiten moeten plaatsvinden. De NVWA heeft daarom richtlijnen vastgesteld over de inzet van haar medewerkers tijdens situaties met extreme weersomstandigheden waarbij door het KNMI het weeralarm Code rood is afgegeven. Daarbij staat de veiligheid van haar medewerkers voorop.

Werkzaamheden NVWA tijdens Code rood

Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap is het de verantwoordelijkheid van de NVWA om haar medewerkers zoveel als mogelijk tegen nadelige gevolgen van extreme weersomstandigheden te beschermen. De NVWA hanteert bij Code rood daarom het volgende uitgangspunt:

De NVWA laat haar medewerkers zolang het KNMI-weeralarm Code rood van kracht is niet de weg op gaan in het gebied waar dit geldt, tenzij een integrale afweging tussen een algemeen zwaarwegend maatschappelijk (veiligheids)belang in verband met onze wettelijke taken en (veiligheid- en gezondheid)risico's die het eigen personeel loopt, tot een ander besluit leidt.

Het uitgangspunt kent een duidelijk 'tenzij', omdat publieke belangen als dierenwelzijn, voedselveiligheid of het verhinderen van ernstige delicten tot een andere afweging kunnen leiden.

Wat betekent dit voor u als ondernemer?

Mocht het KNMI een weerwaarschuwing Code rood afkondigen, dan vervallen de werkzaamheden van de NVWA in het nader genoemde tijdsbestek voor uw sector/bedrijf of worden deze opgeschort. De NVWA plant de werkzaamheden dan in overleg met u opnieuw in, zodra de situatie dit toestaat.