Advies van EFSA over mogelijke gezondheidsaspecten van voedseladditief titaandioxide (E171) (6 mei 2021)

Na nieuw onderzoek concludeert de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA dat er niet langer vanuit kan worden gegaan dat het gebruik van de stof E171 in voedingsmiddelen veilig is. EFSA heeft opnieuw naar de veiligheid van dit voedseladditief gekeken, omdat nieuwe informatie over mogelijke effecten van titaandioxide op de volksgezondheid beschikbaar is gekomen. De Europese Commissie en de lidstaten moeten nu beslissen of titaandioxide nog in voedsel mag worden gebruikt in Europa. Dit gebeurt naar verwachting op korte termijn. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is voor Nederland betrokken bij deze beslissing.

Onderzoek 2016-2021

Titaandioxide wordt al een aantal jaren onderzocht op de veiligheid voor de mens. In 2016 concludeerde EFSA dat er te weinig informatie was om te bepalen hoeveel titaandioxide iemand dagelijks mag binnenkrijgen zonder dat het schadelijk is voor de gezondheid.

EFSA gaf in 2016 aan dat er geen reden tot zorg was op basis van de informatie die toen beschikbaar was en de geschatte inname.

Na 2016 zijn er meerdere onderzoeken naar de veiligheid van E171 uitgevoerd. EFSA heeft in 2018 naar een aantal nieuwe onderzoeken gekeken en geconcludeerd dat er nog te veel onzekerheden waren om een conclusie te kunnen trekken.

Daarna zijn er weer nieuwe gegevens beschikbaar gekomen, naast de door EFSA gevraagde langdurige dierstudie, en heeft de Europese Commissie opnieuw aan EFSA gevraagd naar de veiligheid van E171 te kijken. De nieuwe EFSA-opinie van 6 mei 2021 is het resultaat van die beoordeling.

De informatie is door EFSA ook gedeeld met instanties die verantwoordelijk zijn voor de toelating van titaandioxide in andere producten zoals medicijnen en persoonlijke verzorgingsproducten.

Meer informatie