Normeringskader export 2022

In onderstaande tabellen ziet u welke retribueerbare toezichtsactiviteiten zoals inspecties de NVWA uitvoert bij uw bedrijf.

Per soort bezoek ziet u de frequentie en de gemiddelde tijdbesteding per bezoek. De genoemde uren zijn inclusief de administratieve afwerking voor de inspectierapportage en exclusief reistijd. Alle genoemde aantallen uren moeten als een gemiddeld (totale tijdbesteding voor 1 of meerdere medewerkers NVWA) aantal uren worden gelezen en zijn dus indicatief.

Erkende bedrijven met een exportregistratie

Soort bezoek Frequentie Tijdbesteding
Inspectie exportregistratie nieuwe aanvraag Eenmalig voor toekennen exportregistratie 1 - 16 uur, afhankelijk van eisen derde land
Inspectie exportregistratie onderhoud Conform eis derde land, minimaal 1x per 6 jaar 0,5 - 8 uur, afhankelijk van eisen derde land

Erkende bedrijven met EKS

Soort bezoek Frequentie Tijdbesteding
Startaudit (initiƫle audit) Eenmalig 32 uur (auditor + bedrijvenbeheerder 2 x 16uur)
Onderhoudsaudit (jaarlijks) 1 x per jaar 24 uur (auditor + bedrijvenbeheerder 2 x 12 uur)
Wijzigingsaudit (lokaal) Op aanvraag bedrijf 12 uur (auditor + bedrijvenbeheerder 2 x 6 uur)
Wijzigingsaudit op afstand Op aanvraag bedrijf 1 uur (zonder bedrijvenbeheerder)
EKS steekproef Ad random 10% (afh. bonus/malus) van exporten 0,5 uur

Koel- en vrieshuizen

Soort bezoek Frequentie Tijdsbesteding
Vervangend geleidebiljet vraagafhankelijk 0,25 uur
Steekproef EKS 1x per 2 jaar 2 uur