Normeringskader levend vee 2022

In onderstaande tabellen ziet u welke  retribueerbare toezichtsactiviteiten zoals inspecties de NVWA uitvoert bij uw bedrijf.

Per soort bezoek ziet u de frequentie en de gemiddelde tijdbesteding per bezoek. De genoemde uren zijn inclusief de administratieve afwerking voor de inspectierapportage en exclusief reistijd. Alle genoemde aantallen uren moeten als een gemiddeld (totale tijdbesteding voor 1 of meerdere medewerkers NVWA) aantal uren worden gelezen en zijn dus indicatief.

Aquacultuur bedrijf

Soort bezoek Frequentie Tijdbesteding
Uitgevoerd door controleur (1) op basis van risico analyse 4 uur

Verzamelcentrum vee

Soort bezoek Frequentie Tijdbesteding
systeeminspectie erkenning onderhoud uitgevoerd door dierenarts (1) en controleur (1) 1 x per jaar 4 uur
systeeminspectie werkwijze uitgevoerd door dierenarts (1) 1 x per jaar 2 uur

Controlepost

Soort bezoek Frequentie Tijdbesteding
Uitgevoerd door dierenarts (1) 2 x per jaar 0,5 uur

Erkende spermawincentra (SWC)

Soort bezoek Frequentie Tijdbesteding
uitgevoerd door dierenarts (1) 2 x per jaar voor rund en varken; andere SWCs 1 x per jaar (bij alleen vers sperma: 1 keer per jaar in seizoen) 4 uur

Erkende verwerkingsinrichtingen levende producten

Soort bezoek Frequentie Tijdbesteding
uitgevoerd door dierenarts (1) 2 x per jaar 1 uur

Erkende embryo transplantatie/productieteams

Soort bezoek Frequentie Tijdbesteding
uitgevoerd door dierenarts (1) 1 x per jaar 2 uur

Erkende sperma opslagcentra

Soort bezoek Frequentie Tijdbesteding
uitgevoerd door dierenarts (1) 2 x per jaar 2 uur

Erkende geconsigneerde inrichtingen

Soort bezoek Frequentie Tijdbesteding
uitgevoerd door dierenarts (1) 1 x per jaar 2,5 uur

Erkende quarantaine-inrichtingen

Soort bezoek Frequentie Tijdbesteding
uitgevoerd door dierenarts (1) 1 x per jaar 2 uur

Erkende exportwaardige pluimveebedrijven

Opfokbedrijf

Soort bezoek Frequentie Tijdbesteding
uitgevoerd door controleur of dierenarts (1) minimaal 1 x per jaar 0,5 uur

Fokbedrijf

Soort bezoek Frequentie Tijdbesteding
uitgevoerd door controleur of dierenarts(1) minimaal 1 x per jaar 0,75 uur

Vermeerderingsbedrijf

Soort bezoek Frequentie Tijdbesteding
uitgevoerd door controleur of dierenarts(1) minimaal 1 x per jaar 1 uur

Broederijen

Soort bezoek Frequentie Tijdbesteding
uitgevoerd door dierenarts(1) minimaal 1 x per jaar 2 uur

Exportstations

Soort bezoek Frequentie Tijdbesteding
uitgevoerd door dierenarts(1) minimaal 1 x per jaar 0,75 uur

Losstaande erkende R&O-plaats voor (pluim)veetransportmiddelen

Soort bezoek Frequentie Tijdbesteding
systeemaudit 1 x per jaar 1 uur
risicogerichte R&O-controle 2 -4 x per jaar 0,5 uur (niet retribueerbaar)

R&O-voorzieningen bij erkende verzamelcentra (evenhoevigen)

Soort bezoek Frequentie Tijdbesteding
systeemaudit 1 x per jaar 2 uur
risicogerichte R&O-controle 2 -4 x per jaar 0,5 uur (niet retribueerbaar)

Schapen/geiten primair bedrijf met scrapie status

Soort bezoek Frequentie Tijdbesteding
fysieke inspectie uitgevoerd door dierenarts (1) 1 x per jaar 1 uur
administratieve inspectie uitgevoerd door controleur (1) 1 x per jaar 1 uur

Runderen primair bedrijf met EU-vrije IBR/IPV status

Soort bezoek Frequentie Tijdbesteding
fysieke inspectie uitgevoerd door dierenarts (1) 1 x per jaar 0,5 uur
administratieve inspectie uitgevoerd door controleur (1) 1 x per jaar 1 uur

Erkenningverlening

Bij een erkenningverlening wordt een voorwaardelijke erkenning verleend wanneer het bedrijf aan alle bouwkundige en hygiënische eisen voldoet. Binnen drie maanden volgt een audit van het HACCP systeem en overige verplichte procedures. Afhankelijk van de uitslag van de audit wordt de voorwaardelijke erkenning al dan niet in een definitieve erkenning omgezet.

Systeeminspectie

Als tijdens een inspectie blijkt dat onderdelen van een bedrijf niet aan de eisen voldoen dan volgt voor deze onderdelen een herinspectie. Systeeminspecties worden zo veel mogelijk met elkaar gecombineerd tijdens één bezoek.

Verscherpt toezicht

Als een bedrijf ernstige overtredingen begaat en eerdere interventies onvoldoende zijn gebleken om de overtredingen op te heffen en verdere herhaling te voorkomen wordt een zwaarder regime toegepast. Dit geldt ook voor bedrijven waar met spoed moet worden ingegrepen in het bedrijfsproces. Losse uitsnijderijen, koel- vrieshuizen en bij de bedrijven met hoofdactiviteit vleesbereidingen-, gehakt vlees-, separatorvlees- en vleesproducten komen dan in de aanpak 'verscherpt toezicht' van de NVWA terecht. Dit houdt in dat de herinspecties bij deze bedrijven in een vooraf vastgestelde frequentie worden uitgevoerd. De bedrijven worden hierbij gedwongen te voldoen aan de wetgeving of de bedrijven worden gesloten.

De inspecties voor verscherpt toezicht worden uitgevoerd door 2 inspecteurs i.v.m. een zorgvuldige afweging in het kader van het vervolgtraject en de veiligheid van de inspecteurs. De kosten voor deze herinspecties worden hierdoor aanmerkelijk hoger dan de kosten voor reguliere inspecties.