Wat betekent bezoeknormering voor bedrijven?

Voor de belangrijkste bedrijfstypes heeft de NVWA de bezoeknormering weergegeven in een tabel. De normering heeft betrekking op de in de retributieregelingen genoemde 'aangekondigde en vastgelegde periodieke controles op de naleving van de eisen verbonden aan de instandhouding van de erkenning'.

Audits en systeeminspecties

Aangekondigd betekent niet altijd dat er een afspraak door de NVWA-medewerker gemaakt wordt op datum en tijdstip. Dit is afhankelijk van de soort inspectie. Voor uitvoering van audits wordt in het algemeen wel een afspraak gemaakt met het bedrijf, voor systeeminspecties gewoonlijk niet. De genoemde frequenties en duur van de inspecties zijn indicatief. Diverse factoren kunnen hierbij een rol spelen. Te denken valt aan type bedrijf en grootte en complexiteit van het bedrijf. Het spreekt voor zich dat indien er omissies vastgesteld worden, een inspectie kan uitlopen. Daarentegen zal bij een bedrijf dat alles op orde heeft, een inspectie minder lang duren en mogelijk minder frequent uitgevoerd worden. De tabellen zijn niet limitatief en zullen regelmatig geactualiseerd worden conform de projectprotocollen.

Starttarief en kwartiertarief

Voor de berekening van de totale kostprijs dient rekening te worden gehouden met een starttarief (per medewerker) en een kwartiertarief (per besteed kwartier per medewerker). Het kwartiertarief is van toepassing op de werkelijk aan de inspectie bestede tijd, alsook op de benodigde tijd voor de administratieve uitwerking van het inspectierapport, onafhankelijk of dit al dan niet op het bedrijf zelf uitgewerkt wordt. De berekening van het aantal te factureren kwartieren voor de administratieve uitwerking gebeurt volgens een vastgestelde methode. Het aantal kwartieren administratieve uitwerking wordt in verhouding gebracht met de totale inspectietijd volgens de tabel hieronder. Op deze manier wordt de tijd voor uitwerking van het rapport gestandaardiseerd voor alle bedrijven en onafhankelijk van de individuele NVWA-medewerker.

Werkzaamheid of netto inspectietijd op het bedrijf in het domein Levende dieren en diergezondheid in de domeinen Vleesketen en voedselveiligheid, Industriële productie, Dierlijke bijproducten en Export

15 minuten - 1 uur (1e uur)

2

4

> 1 uur - 2 uur (2e uur)

4

4

> 2 uur - 3 uur (3e uur)

4

8

> 3 uur - 4 uur (4e uur)

6

8

> 4 uur - 5 uur (5e uur)

8

10

> 5 uur – 6 uur (6e uur)

10

10

> 6 uur - 7 uur (7e uur)

12

12

> 7 uur - 8 uur (8e uur)

14

14

> 8 uur - 12 uren

16

16

> 12 uren - 16 uren

18

18

> 16 uren - 20 uren

20

20

> 20 uren - 24 uren

22

22

> 24 uren

24

24

De verschillende tarieven staan op de pagina Tarieven NVWA.