NVWA-tarieven erkende bedrijven 2021

Op deze pagina vindt u een overzicht van de tarieven voor erkende bedrijven die gelden per 1 januari 2021.

Erkende bedrijven tarieven

Erkende bedrijven tarieven
algemeen (onafhankelijk van de soort werkzaamheid)euro
starttarief per persoon164,20
kwartier medewerker keuring of inspectie33,76
toeslag buiten openingstijd per persoon per kwartier10,12
toeslag te late aanmelding per persoon per kwartier10,12
toeslag te late afmelding, onderbreking, uitstel per persoon per kwartier33,76
toeslag uitloop per persoon per kwartier33,76
Brontabel als csv (385 bytes)
Erkende bedrijven tarieven
slachthuis dat minder dan 10 GVE per week behandelteuro
starttarief per persoon voor een roodvlees slachthuis met minder dan 10 GVE per week20,75
toeslag buiten openingstijd per persoon per kwartier voor een roodvleesslachthuis met minder dan 10 GVE per week43,88
toeslag te late aanmelding voor slachthuis met minder dan 10 GVE per week20,75
toeslag te late afmelding voor slachthuis met minder dan 10 GVE per week20,75
toeslag uitloop voor slachthuis met minder dan 10 GVE per week20,75
toezicht op onbedwelmde rituele slacht
starttarief per persoon164,20
kwartier medewerker keuring of inspectie33,76
toeslag buiten openingstijd per persoon per kwartier10,12
toeslag te late aanmelding per persoon per kwartier10,12
toeslag te late afmelding, onderbreking, uitstel per persoon per kwartier33,76
toeslag uitloop per persoon per kwartier33,76
Brontabel als csv (871 bytes)
Erkende bedrijven tarieven
tarieven assistenten KDS (roodvleesslachterijen)euro
starttarief voor officiële assistenten (per locatie)82,92
tarief per kwartier tussen 06.00 en 18.00 uur op werkdagen15,17
toeslag buiten openingstijd tussen 18.00 en 22.00 uur op werkdagen (per kwartier)1,67
toeslag buiten openingstijd tussen 22.00 en 24.00 uur op werkdagen (per kwartier)3,36
toeslag buiten openingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur op werkdagen (per kwartier)3,36
toeslag buiten openingstijd op zaterdag en zondag (per kwartier)5,88
toeslag buiten openingstijd op feestdagen (per kwartier)8,39
toeslag te late afmelding, onderbreking, uitstel (per kwartier)15,17
toeslag annulering werkzaamheden buiten openingstijd. De toeslag is maximaal 80% van de aangemelde werkzaamhedenvariabel
toeslag uitloop (vanaf tweede kwartier uitloop)15,17
toeslag ploegendienst (bij inzet in ploegensysteem)werkelijke kosten
Brontabel als csv (905 bytes)
Erkende bedrijven tarieven
overige tarieven erkende bedrijveneuro
tarief per ton geslacht gewicht i.v.m. de residuencontroles (slachterijen)1,45
toeslag e-CertNL voor exportcertificaten en geleidebiljetten via applicatie e-CertNL aangevraagd6,30
aanvraag vergunning wet op de dierproeven2.069,43
laboratoriumonderzoekzie categorie Overig: Laboratorium dieren en dierlijke producten
herkeuringstarief per dier569,32
toestemming vervoer dierlijke bijproducten (bijl. IV, hfdstk IV, afd 2, onderdeel F, van Vo (EG) 142|2011)270,08
een aanvraag tot toestemming voor verzending naar Nederland als bedoeld in artikel 48, eerste lid, van verordening (EG) nr. 1069|2009, voor het uitrijden van mest op het land en voor kadavers gezelschapsdieren en paarden voor crematie54,46
een aanvraag tot toestemming voor verzending naar NL als bedoeld in art. 48, 1e lid, van verordening (EG) nr. 1069|2009, voor andere producten en bestemmingen dan het uitrijden van mest op het land en kadavers gezelschapsdieren en paarden voor crematie81,70
aanvraag en wijziging registratie47,66
residu onderzoek melk en eieren in kader nationaal planzie aparte toelichting op website NVWA
beoordeling houdbaarheidsstudie per product, eerste 2 producten. Als onderdeel van herinspectie290,10
beoordeling houdbaarheidsstudie per product vanaf 3e product. Als onderdeel van herinspectie116,04
tarief per kilogram keuring voedselveiligheid verse viszie aparte toelichting op website NVWA
tarief per kilogram keuring voedselveiligheid verse garnalenzie aparte toelichting op website NVWA

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Brontabel als csv (2 kB)

Erkende bedrijven

Bedrijven die bepaalde activiteiten doen met producten van dierlijke oorsprong of diervoeders hebben daarvoor een erkenning van de NVWA nodig. Het gaat om de volgende activiteiten:

 • produceren
 • in de handel brengen
 • transporteren
 • opslaan
 • gebruiken en/of exporteren

Voorbeelden van erkende bedrijven zijn:

 • slachterijen
 • uitsnijderijen
 • overige vleesverwerkende bedrijven
 • koel- en vrieshuizen
 • visverwerkende bedrijven
 • dierlijke bijproductenbedrijven
 • mengvoederbedrijven

In een aantal gevallen gaat het om activiteiten waarvoor geen erkenning, maar een toestemming, registratie of goedkeuring of een combinatie daarvan van de NVWA nodig is. Deze tarieven gelden ook voor wijnbedrijven.

Administratiekosten (afhankelijk van inspectieduur)

Is verschuldigd voor administratieve voorbereiding en afwikkeling van werkzaamheden die betrekking hebben op:

 1. de behandeling en afhandeling van een aanvraag tot erkenning, toestemming of goedkeuring;
 2. aangekondigde en vastgestelde periodieke controles met betrekking tot een erkenning, toestemming goedkeuring;
 3. inspectie of andere werkzaamheden in relatie tot export naar derde landen en de daarmee samenhangende eisen;
 4. aanvullende officiële controles

Tarieven zijn gebaseerd op:

Erkende bedrijven

Erkende bedrijven
netto inspectietijd op het bedrijfadministratiekosten in euroaantal administratie kwartieren
15 minuten - 1 uur33,761
groter dan 1 uur - 2 uur67,522
groter dan 2 uur - 3 uur135,044
groter dan 3 uur - 4 uur202,566
groter dan 4 uur - 5 uur270,088
groter dan 5 uur - 6 uur337,610
groter dan 6 uur - 7 uur405,1212
groter dan 7 uur - 8 uur472,6414
groter dan 8 uur - 12 uur540,1616
groter dan 12 uur - 16 uur607,6818
groter dan 16 uur - 20 uur675,220
groter dan 20 uur - 24 uur742,7222
groter dan 24 uur810,2424

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Brontabel als csv (552 bytes)