NVWA-tarieven import 2021

Op deze pagina vindt u een overzicht van de tarieven voor import die gelden per 1 januari 2021.

Import dieren en dierlijke producten tarieven

Import dieren en dierlijke producten tarieven
invoer- en doorvoercontroles uit derde landen van producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, hooi en stro en levensmiddelen die zowel producten van plantaardige oorsprong als verwerkte producten van dierlijke oorsprong bevatten (samengestelde producten)euro
tarief per kilogram op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur0,0123
minimum bedrag per partij op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur73,92
maximum bedrag per partij op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur566,72
tarief per kilogram tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag0,0160
minimum bedrag per partij tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag96,06
maximum bedrag per partij tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag736,46
tarief per document bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de Regeling diervoeders33,76
het buiten werking stellen van een GGB zonder documentencontrole67,52
het buiten werking stellen van een GGB met documentencontrole135,04
werkzaamheden door onvolkomenheden in het (kopie) certificaat101,28
laboratoriumonderzoekzie categorie Overig: Laboratorium dieren en dierlijke producten
maximum bedrag igv visproducten stukgoederen
scheepslading tot 500 ton807,58
scheepslading 500 tot 1000 ton1.615,13
scheepslading 1000 tot 2000 ton3.230,32
scheepslading 2000 ton en meer4.845,48
maximum bedrag igv pluimveevleesproducten stukgoederen
scheepslading tot 500 ton1.049,83
scheepslading 500 tot 1000 ton2.099,69
scheepslading 1000 tot 2000 ton4.199,40
scheepslading 2000 ton en meer6.307,73
Brontabel als csv (2 kB)
Import veterinair tarieven Nieuw-Zeeland
invoercontroles uit derde landen van dierlijke producten voor Nieuw-Zeelandeuro
tarief per kilogram op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur (Nieuw-Zeeland)0,0095
minimum bedrag per partij op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur (Nieuw-Zeeland)57,29
maximum bedrag per partij op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur (Nieuw-Zeeland)439,21
tarief per kilogram tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag (Nieuw-Zeeland)0,0124
minimum bedrag per partij tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag (Nieuw-Zeeland)74,45
maximum bedrag per partij tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag (Nieuw-Zeeland)570,76
laboratoriumonderzoekzie categorie Overig: Laboratorium dieren en dierlijke producten
maximum bedrag igv visproducten stukgoederen (Nieuw-Zeeland)
scheepslading tot 500 ton (Nieuw-Zeeland)625,87
scheepslading 500 tot 1000 ton (Nieuw-Zeeland)1.251,73
scheepslading 1000 tot 2000 ton (Nieuw-Zeeland)2.503,50
scheepslading 2000 ton en meer (Nieuw-Zeeland)3.755,25
maximum bedrag igv pluimveevleesproducten stukgoederen (Nieuw-Zeeland)
scheepslading tot 500 ton (Nieuw-Zeeland)813,62
scheepslading 500 tot 1000 ton (Nieuw-Zeeland)1.627,26
scheepslading 1000 tot 2000 ton (Nieuw-Zeeland)3.254,54
scheepslading 2000 ton en meer (Nieuw-Zeeland)4.888,49
Brontabel als csv (1 kB)
Import tarieven Hoog risico import levensmiddelen, diervoeders en productveiligheid
laboratoriumonderzoek inclusief monsternameeuro
aflatoxine (incl. monstername)585,98
aflatoxine (excl. monstername)240,02
bestrijdingsmiddelen residuen (incl. monstername)671,86
chloramphenicol (incl. monstername)1.793,03
cyanide (incl. monstername)832,24
ethyleenoxide (incl. monstername)724,25
GGO rijst China (incl.monstername)765,72
melamine LMDV (incl. monstername)846,34
minerale parafine (incl. monstername)n.v.t
norovirus (incl. monstername)2.059,91
norovirus schelpdieren (incl. monstername)2.212,95
ochratoxine (incl. monstername)585,98
pentachloorfenol (incl. monstername)520,47
rhodamine (incl. monstername)555,43
salmonella (incl. monstername)481,24
soedanrood (incl. monstername)430,15
sulfiet (incl. monstername)610,87
radioactiviteit Japan (incl.monstername)531,24
radioactiviteit Tsjernobyl (incl. monstername)462,43
melamine China|HK productveiligheid (incl. monstername)1.622,52
polyamide China|HK productveiligheid (incl. monstername)1.087,63
reistoeslag monstername buiten aangeduide punten van binnenkomst412,45
toeslag buiten openingstijd123,75
toeslag te late afmelding (afspraak niet nagekomen of niet te realiseren)137,49
het buiten werking stellen van een GGB zonder documentencontrole67,52
het buiten werking stellen van een GGB met documentencontrole135,04
werkzaamheden door onvolkomenheden in het (kopie) certificaat101,28
Brontabel als csv (1 kB)
Import tarieven
bijkomende kosten hoog risico import ingeval van aanvullende inspecties naar aanleiding vaneuro
afhandeling door de douane geweigerde zendingen549,94
doorgereden partijen549,94
nader uitgebreide controle549,94
onderzoek niet vooraangemelde partijen549,94

voor hierboven niet genoemd laboratoriumonderzoek worden kosten in rekening gebracht in overeenstemming met de werkelijk kosten

Brontabel als csv (268 bytes)
Import tarieven
overige tarieven importeuro
aanvraag invoertoestemming voor de invoer uit 3e landen van handelsmonsters (als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van richtlijn nr. 92|118|EEG en artikel 2.4.2.6 van de Regeling veterinairrechtelijke voorschriften handel dierlijke producten en in verordening (EG) nr. 1069|2009 en verordening (EG) nr. 142|2011)270,08
aanvraag invoertoestemming voor de invoer uit 3e landen van dierlijke bijproducten voor onderzoek en diagnose of demonstratiemateriaal (als bedoeld in verordening (EG) nr. 1069|2009 en verordening (EG) nr. 142|2011)270,08
KI Verklaring andere lidstaat (OCR)67,52
Brontabel als csv (622 bytes)
Import tarieven
uurtarieven import (erkenningen, aanwijzingen, certificering, entrepots, transshipment, quarantainecontroles vogels en herinspecties en vervolgmaatregelen import)euro
starttarief per persoon164,20
kwartier medewerker keuring of inspectie33,76
toeslag buiten openingstijd per persoon per kwartier10,12
toeslag te late aanmelding per persoon per kwartier10,12
toeslag te late afmelding|onderbreking|uitstel per persoon per kwartier33,76
toeslag uitloop per persoon per kwartier33,76
laboratoriumonderzoekzie categorie Overig: Laboratorium dieren en dierlijke producten

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Brontabel als csv (586 bytes)

Administratiekosten (afhankelijk van inspectieduur)

Is verschuldigd voor administratieve voorbereiding en afwikkeling van werkzaamheden die betrekking hebben op:

  1. de behandeling en afhandeling van een aanvraag tot erkenning, aanwijzing, toestemming of goedkeuring;
  2. aangekondigde en vastgestelde periodieke controles met betrekking tot een aanwijzing, erkenning, toestemming of goedkeuring;
  3. inspectie of andere werkzaamheden in relatie tot export naar derde landen en de daarmee samenhangende eisen;
  4. aanvullende officiële controles

Import

Import
netto inspectietijd op het bedrijfadministratiekosten in euroaantal administratie kwartieren
15 minuten - 1 uur33,761
groter dan 1 uur - 2 uur67,522
groter dan 2 uur - 3 uur135,044
groter dan 3 uur - 4 uur202,566
groter dan 4 uur - 5 uur270,088
groter dan 5 uur - 6 uur337,6010
groter dan 6 uur - 7 uur405,1212
groter dan 7 uur - 8 uur472,6414
groter dan 8 uur - 12 uur540,1616
groter dan 12 uur - 16 uur607,6818
groter dan 16 uur - 20 uur675,2020
groter dan 20 uur - 24 uur742,7222
groter dan 24 uur810,2424

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Brontabel als csv (554 bytes)

Tarieven zijn gebaseerd op: