NVWA-tarieven import 2022

Op deze pagina vindt u een overzicht van de tarieven voor import die gelden per 1 januari 2022.

Import dieren en dierlijke producten tarieven

Import dieren en dierlijke producten tarieven
invoer- en doorvoercontroles uit derde landen van producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, hooi en stro en levensmiddelen die zowel producten van plantaardige oorsprong als verwerkte producten van dierlijke oorsprong bevatten (samengestelde producten)euro
tarief per kilogram op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur0,01262
minimum bedrag per partij op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur75,72
maximum bedrag per partij op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur580,52
tarief per kilogram tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag0,01639
minimum bedrag per partij tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag98,34
maximum bedrag per partij tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag753,94
tarief per document bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de Regeling diervoeders34,57
het buiten werking stellen van een GGB zonder documentencontrole69,14
het buiten werking stellen van een GGB met documentencontrole138,28
werkzaamheden door onvolkomenheden in het (kopie) certificaat103,71
laboratoriumonderzoekzie categorie Overig: Laboratorium dieren en dierlijke producten
maximum bedrag igv visproducten stukgoederen
scheepslading tot 500 ton826,96
scheepslading 500 tot 1.000 ton1.653,89
scheepslading 1000 tot 2.000 ton3.307,85
scheepslading 2.000 ton en meer4.961,77
maximum bedrag igv pluimveevleesproducten stukgoederen
scheepslading tot 500 ton1.075,03
scheepslading 500 tot 1.000 ton2.150,08
scheepslading 1.000 tot 2.000 ton4.300,19
scheepslading 2.000 ton en meer6.459,12
Brontabel als csv (2 kB)
Import veterinair tarieven Nieuw-Zeeland
invoercontroles uit derde landen van dierlijke producten voor Nieuw-Zeelandeuro
tarief per kilogram op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur (Nieuw-Zeeland)0,00978
minimum bedrag per partij op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur (Nieuw-Zeeland)58,68
maximum bedrag per partij op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur (Nieuw-Zeeland)449,9
tarief per kilogram tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag (Nieuw-Zeeland)0,0127
minimum bedrag per partij tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag (Nieuw-Zeeland)76,21
maximum bedrag per partij tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag (Nieuw-Zeeland)584,3
laboratoriumonderzoekzie categorie Overig: Laboratorium dieren en dierlijke producten
maximum bedrag igv visproducten stukgoederen (Nieuw-Zeeland)
scheepslading tot 500 ton (Nieuw-Zeeland)640,89
scheepslading 500 tot 1.000 ton (Nieuw-Zeeland)1.281,76
scheepslading 1.000 tot 2.000 ton (Nieuw-Zeeland)2.563,58
scheepslading 2000 ton en meer (Nieuw-Zeeland)3.845,37
maximum bedrag igv pluimveevleesproducten stukgoederen (Nieuw-Zeeland)
scheepslading tot 500 ton (Nieuw-Zeeland)833,15
scheepslading 500 tot 1.000 ton (Nieuw-Zeeland)1.666,31
scheepslading 1.000 tot 2.000 ton (Nieuw-Zeeland)3.332,65
scheepslading 2.000 ton en meer (Nieuw-Zeeland)5.005,82
Brontabel als csv (1 kB)
Import tarieven Hoog risico import levensmiddelen, diervoeders en productveiligheid
laboratoriumonderzoek inclusief monsternameeuro
aflatoxine (incl. monstername)600,04
aflatoxine excl. monstername245,78
bestrijdingsmiddelen residuen (incl. monstername)687,98
chloramphenicol (incl. monstername)1.655,71
cyanide (incl. monstername)852,21
ethyleenoxide (incl. monstername)741,63
GGO rijst China (incl.monstername)784,10
melamine LMDV (incl. monstername)n.v.t.
minerale parafine (incl. monstername)n.v.t.
norovirus (incl. monstername)2.109,35
norovirus schelpdieren (incl. monstername)2.266,06
ochratoxine (incl. monstername)600,04
pentachloorfenol (incl. monstername)532,96
rhodamine (incl. monstername)568,76
salmonella (incl. monstername)492,79
soedanrood (incl. monstername)440,47
sulfiet (incl. monstername)625,53
radioactiviteit Japan (incl.monstername)543,99
radioactiviteit Tsjernobyl (incl. monstername)473,53
melamine China|HK productveiligheid (incl. monstername)1.661,46
polyamide China|HK productveiligheid (incl. monstername)1.113,73
reistoeslag monstername buiten aangeduide punten van binnenkomst422,35
toeslag buiten openingstijd126,72
toeslag te late afmelding (afspraak niet nagekomen of niet te realiseren)140,79
het buiten werking stellen van een GGB zonder documentencontrole69,14
het buiten werking stellen van een GGB met documentencontrole138,28
werkzaamheden door onvolkomenheden in het (kopie) certificaat103,71
Brontabel als csv (1 kB)
Import tarieven
bijkomende kosten hoog risico import ingeval van aanvullende inspecties naar aanleiding vaneuro
afhandeling door de douane geweigerde zendingen563,14
doorgereden partijen563,14
nader uitgebreide controle563,14
onderzoek niet vooraangemelde partijen563,14

voor hierboven niet genoemd laboratoriumonderzoek worden kosten in rekening gebracht in overeenstemming met de werkelijk kosten

Brontabel als csv (268 bytes)
Import tarieven
overige tarieven importeuro
aanvraag invoertoestemming voor de invoer uit 3e landen van handelsmonsters (als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van richtlijn nr. 92|118|EEG en artikel 2.4.2.6 van de Regeling veterinairrechtelijke voorschriften handel dierlijke producten en in verordening (EG) nr. 1069|2009 en verordening (EG) nr. 142|2011)276,56
aanvraag invoertoestemming voor de invoer uit 3e landen van dierlijke bijproducten voor onderzoek en diagnose of demonstratiemateriaal (als bedoeld in verordening (EG) nr. 1069|2009 en verordening (EG) nr. 142|2011)276,56
KI Verklaring andere lidstaat (OCR)69,14
Brontabel als csv (622 bytes)
Import tarieven
uurtarieven import (erkenningen, aanwijzingen, certificering, entrepots, transshipment, quarantainecontroles vogels en herinspecties en vervolgmaatregelen import)euro
starttarief per persoon165,03
kwartier medewerker keuring of inspectie34,57
toeslag buiten openingstijd per persoon per kwartier10,37
toeslag te late aanmelding per persoon per kwartier10,37
toeslag te late afmelding, onderbreking, uitstel per persoon per kwartier34,57
toeslag uitloop per persoon per kwartier34,57
laboratoriumonderzoekzie categorie Overig: Laboratorium dieren en dierlijke producten

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Brontabel als csv (588 bytes)

Administratiekosten (afhankelijk van inspectieduur)

Is verschuldigd voor administratieve voorbereiding en afwikkeling van werkzaamheden die betrekking hebben op:

  1. de behandeling en afhandeling van een aanvraag tot erkenning, aanwijzing, toestemming of goedkeuring;
  2. aangekondigde en vastgestelde periodieke controles met betrekking tot een aanwijzing, erkenning, toestemming of goedkeuring;
  3. inspectie of andere werkzaamheden in relatie tot export naar derde landen en de daarmee samenhangende eisen;
  4. aanvullende officiële controles

Import

Import
netto inspectietijd op het bedrijfadministratiekosten in euroaantal administratie kwartieren
15 minuten - 1 uur34,571
groter dan 1 uur - 2 uur69,142
groter dan 2 uur - 3 uur138,284
groter dan 3 uur - 4 uur207,426
groter dan 4 uur - 5 uur276,568
groter dan 5 uur - 6 uur345,7010
groter dan 6 uur - 7 uur414,8412
groter dan 7 uur - 8 uur483,9814
groter dan 8 uur - 12 uur553,1216
groter dan 12 uur - 16 uur622,2618
groter dan 16 uur - 20 uur691,4020
groter dan 20 uur - 24 uur760,5422
groter dan 24 uur829,6824

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Brontabel als csv (554 bytes)

Tarieven zijn gebaseerd op: