NVWA-tarieven laboratoriumonderzoeken dieren en dierlijke producten 2022

Op deze pagina vindt u een overzicht van de tarieven voor laboratoriumonderzoeken dieren en dierlijke producten die gelden per 1 januari 2022.

Laboratoriumonderzoeken dieren en dierlijke producten tarieven

Laboratoriumonderzoeken dieren en dierlijke producten tarieven
´╗┐chemisch onderzoekeuro
albumin lysozyme (ei-eiwit)542,99
amaranth331,91
aminoglycosiden (bevestiging en kwantificering)1.439,21
antibiotica screening NAT (Nouws Ab Test) incl. bevestiging en kwantificering kleinder dan MRL waarde89,14
benzoic acid487,29
benzo(a)pyreen511,06
beta-lactam zonder spoed860,96
chloraat1.631,82
chloramphenicol845,75
coccidiostaticum (o.a. clopidol toltrazuril)1.290,02
dierlijk eiwitten534,82
dioxine891,38
histamine558,35
ivermectine1.188,51
kleurstoffen387,23
koolmonoxide95,84
leucokristalviolet|malachietgroen487,29
macroliden (bevestiging en kwantificering)1.261,50
mariene biotoxines1.659,70
melamine China import (vet)287,53
residuen import Mexicon.v.t.
mycotoxine235,25
nitrofuranen (metabolieten)966,57
nitroimidazolen1.150,13
organochloorverbindingen (oc|pcb)297,12
organoleptisch onderzoekn.v.t.
pak (polycycl.aromat.koolwaterstof)594,25
percentage onzuiverheden gesmolten vetn.v.t.
quinolonen (bevestiging en kwantificering)982,87
ractopamine1.280,07
radioactiviteit200,40
sulfiet415,98
sulfonamiden (bevestiging en kwantificering)1.516,08
tetracyclines (bevestiging en kwantificering)954,35
tetracyclines (screening)90,62
tranquillizers1.150,13
zware metalen (Pb,Cd,Hg,As)475,40
Brontabel als csv (1 kB)
Laboratoriumonderzoeken dieren en dierlijke producten tarieven
´╗┐microbiologisch onderzoekeuro
combi Aeroob en Enterobacteriaceae karkas (kiemgetal) per bepaling94,10
aeroob kiemgetal34,85
bacteriologisch onderzoek10,47
clostridium perfringensn.v.t.
e. coli (grensreactie)92,35
e. coli (kiemgetal)36,60
e. coli (mpn)120,82
e. coli (stec)59,42
e. coli (stec rundvlees export USA)59,42
enterobacteriaceae (kiemgetal)59,42
listeria monocytogenes108,97
noro en|of Hepatitis A virus1.782,75
noro en|of Hepatitis A virus schelpdieren1.663,91
salmonella (5 deelmonsters)60,41
soortbepaling1.535,74
speciesbepaling216,09
vibrio cholerae | parahaemolyticus incl. bevestiging83,20
visspecies499,17

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Brontabel als csv (666 bytes)

Voor hierboven niet genoemd laboratoriumonderzoek worden kosten in rekening gebracht in overeenstemming met de werkelijke kosten.

Opbouw van laboratoriumtarieven

Het tarief voor een monsteranalyse is afhankelijk van de analysemethode die wordt gebruikt. De kosten per analyse zijn afhankelijk van de benodigde hoeveelheid tijd voor voorbereiding, analyse, controle, rapportering en kwaliteitsborging.

Tevens wordt bij bepaalde onderzoeken rekening gehouden met de tijd nodig voor vervolgmetingen die volgens internationaal erkende normen noodzakelijk zijn in geval in de eerste test een verdacht resultaat wordt gevonden. In andere gevallen, zoals bij bevestiging en kwantificering van antibiotica kan de vervolgmeting apart in rekening worden gebracht.

De resultaten van de onderzoeken zijn in principe binnen de 5 dagen bekend.

Tarieven zijn gebaseerd op: