Tarieven voor herinspecties bij gewasbeschermingsmiddelen 2021 (retributie)

Als wij na een overtreding terug moeten komen voor een herinspectie, brengen wij de kosten daarvan bij u in rekening. Dat geldt ook als we een herstelbare fout moeten controleren of extra kosten maken aanleiding van een overtreding, zoals een extra monstername. Dit geldt voor zowel distributeurs als professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen.

Tabel tarieven herinspectie (retributie)

Maandag t/m vrijdag van 07.00-18.00, m.u.v. feestdagen

Bedrag in Euro

Starttarief

347,74

Daarna per kwartier

25,96

Als het door uw toedoen niet lukt om langs te komen tussen 07.00-18.00 uur

Starttarief

546,43

Duur van 3 uur

(U betaalt altijd voor minimaal 3 uur)

404,04

Daarna per kwartier

33,67

Controle op afstand

Controle digitale terugmelding

78,05

Controle schriftelijke terugmelding

108,91

Laboratoriumonderzoek

Op dit moment nog niet bekend.

Op dit moment nog niet bekend.

Hoe worden de tarieven vastgesteld?

De tarieven van de NVWA worden vastgesteld door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Bij het vaststellen van de bedragen, is er onderscheid gemaakt tussen fysieke herinspecties en digitale herinspecties.