Definitie formulebedrijf

Wat verstaat de NVWA onder een formulebedrijf?

Veel levensmiddelenbedrijven in Nederland zijn onderdeel van een organisatie met meerdere filialen of franchisers. Denk bijvoorbeeld aan restaurant-, hotel- of supermarktformules. De locaties van deze bedrijven zijn voor consumenten duidelijk herkenbaar door onder andere logo en bedrijfsinrichting.

De afzonderlijke locaties van een formule volgen vaak dezelfde werkwijze en werken met hetzelfde voedselveiligheidsplan of dezelfde hygiƫnecode.

Om te beoordelen of een formule voldoende (voedsel-)veilig werkt, vindt de NVWA het niet noodzakelijk alle locaties te bezoeken. Op basis van bezoeken bij een gedeelte van de locaties, beoordeelt de NVWA de mate waarop voedselveiligheidsregels door de formule worden nageleefd. Bij formules die deze regels beter naleven past de NVWA het toezicht aan.

De NVWA bepaalt zelf of een formule in aanmerking komt voor de formuleaanpak. Uitgangspunt is dat de methode wordt toegepast bij levensmiddelenbedrijven met meer dan 40 locaties. Maar ook kleinere formules met een niet-regionale uitstraling worden via deze methode benaderd.