Bestuurlijke boete

De NVWA beboet bedrijven en particulieren die zich niet houden aan de regels van de Warenwet, Tabakswet, de Drank- en Horecawet en wetten die dieren, planten en natuur beschermen.