Betaling van de bestuurlijke boete

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) verzorgt de inningprocedure door middel van het toesturen van een acceptgirokaart.

Het boetebedrag dient binnen 6 weken betaald te zijn, anders volgen er 2 aanmaningen. In de 1e aanmaning word het boetebedrag verhoogd met aanmaningskosten (maximaal € 15,00). Indien ook na de 2e aanmaning niet binnen 2 weken betaald is, wordt een dwangbevel uitgevaardigd. De kosten voor het dwangbevel zijn voor rekening van de overtreder.

Met algemene vragen over de betaling van de bestuurlijke boete kunt u op verschillende manieren contact opnemen met het CJIB. Brief of e-mail versturen? Vermeld dan duidelijk het 16-cijferig CJIB-nummer dat op het betalingsbericht staat.