Waarom bestuurlijke boetes?

De bestuurlijke boete biedt het bestuursorgaan de mogelijkheid de naleving van de wettelijke verplichtingen efficiënt en effectief te handhaven.

Er kan bij de constatering van een overtreding sneller worden opgetreden en bovendien heeft het bestuursorgaan alle deskundigheid in huis om de ernst en verwijtbaarheid van de overtreding goed te kunnen beoordelen en de boete daarop af te  stemmen.