Wat is een bestuurlijke boete?

De bestuurlijke boete is 1 van de handhavinginstrumenten van de NVWA. Het houdt in dat de overtreder de onvoorwaardelijke verplichting heeft tot het betalen van een geldsom aan de overheid wegens overtreding van een voorschrift, gesteld bij of krachtens een van de aan het toezicht door de NVWA onderworpen wetten.

De NVWA kan boetes opleggen op basis van onder anderen de Warenwet, de Tabaks- en rookwarenwet, de Drank- en Horecawet, de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden, de Gezondheids- en welzijnwet voor dieren, de Wet Dieren en de Geneesmiddelenwet.

De overtredingen kunnen worden geconstateerd in verband met klachten, dan wel bij reguliere inspecties door de NVWA, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT), de politie, de gemeentes of de waterschappen.