Welke bezwaren maken weinig kans?

De ervaring leert dat het grootste gedeelte van de ingediende bezwaarschriften ongegrond worden verklaard. Dat betekent dat de bezwaren niet hebben geleid tot intrekking of wijziging van de boetebeschikking.

Argumenten die, indien aangevoerd in bezwaar, in ieder geval geen kans maken zijn:

  • onbekendheid met de wet- en regelgeving
  • een goede staat van dienst
  • het personeel heeft fouten gemaakt, is onbekwaam of er is geen (goed) personeel beschikbaar

Van een ondernemer wordt nu eenmaal verwacht dat hij onder alle omstandigheden, dus ook tijdens drukte, vakanties, verbouwing, extreme weersomstandigheden en dergelijke, aan de wettelijke voorschriften voldoet.