Zienswijze indienen tegen voorlopige boete

U heeft per brief een voorlopige boete gekregen van de NVWA. En u bent het daar niet mee eens? Dien dan binnen 2 weken vanaf de verzenddatum van onze brief een zienswijze in. Dat kan per e-mail of per brief.

Zienswijze indienen

Mail zienswijze: zienswijze@nvwa.nl

Stuur zienswijze per brief: NVWA, Divisie Juridische Zaken, t.a.v. team Bestuurlijke maatregelen, postbus 43006, 3540 AA Utrecht

Wat moet in uw zienswijze staan?

Geef in uw zienswijze aan waarom u het niet eens bent met de voorlopige boete (voornemen tot boeteoplegging). Dient u geen zienswijze in? Of bent u daarmee te laat? Dan gaan wij ervan uit dat u de boete accepteert.

Let op
Argumenten die meestal geen succes hebben zijn onder andere: 'Ik ben nooit eerder in overtreding geweest' of 'Ik ken de regels niet'.

Wat doen wij met uw zienswijze?

Wij nemen uw zienswijze mee in onze definitieve beslissing om wel of geen boete op te leggen. Mogelijk verlagen we de boete of leggen we deze helemaal niet op. Hierover informeren we u in ons definitieve besluit.

U bent het niet eens met definitieve besluit. Wat kunt u dan nog doen?

Als u het niet eens bent met het definitieve besluit, dan kunt u bezwaar maken tegen het besluit van de NVWA.