Contra-expertise voedselveiligheid

Is uit monsteranalyse gebleken dat een product uit uw bedrijf niet voldoet aan de wettelijke normen? Dan kunt u een contra-expertise laten uitvoeren. U kunt hiervoor een bij het laboratorium opgeslagen contra-monster aanvragen door een e-mail te sturen.

Welke monsters kunt u aanvragen?

U kunt via e-mail alle verzoeken voor een contra-monster uit de levensmiddelenketen bij ons indienen, behalve in de volgende gevallen:

U beschikt al over een contra-monster

Als u bij de monstername om een 2e monster heeft gevraagd, dan kunt u dat monster laten onderzoeken bij een laboratorium dat over de juiste expertise beschikt.

U beschikt niet over een contra-monster

In veel gevallen is een 2e monster of deel van het onderzochte monster opgeslagen bij het laboratorium. Als dit extra monstermateriaal nog beschikbaar is, kunt u dit in Wageningen ophalen om te laten gebruiken voor de contra-expertise. U kunt dit per e-mail aanvragen met behulp van de link bovenaan deze pagina.

Bij welk laboratorium kunt u de contra-expertise laten uitvoeren?

Als er een Officieel Laboratorium (OL) is met de benodigde expertise, moet dit het onderzoek uitvoeren, bijvoorbeeld een NRL (Nationaal Referentie Laboratorium) of EURL (Europees Referentie Laboratorium). Uw NVWA-contactpersoon kan u hierover informeren.

Als er geen Officieel Laboratorium is, kunt u zelf bepalen bij welk laboratorium u de contra-expertise laat uitvoeren. Een voorwaarde daarbij is dat het laboratorium geaccrediteerd is voor de betreffende analyse.

Wat als uit de contra-expertise een ander resultaat komt?

Het resultaat van de contra-expertise kunt u bespreken met uw NVWA-contactpersoon, deze informeert u over de vervolgstappen die de NVWA neemt. Ongeacht de uitkomst van de contra-expertise kunt u in bezwaar gaan tegen de maatregelen die met een besluit aan u zijn opgelegd.

Wie betaalt de kosten van de contra-expertise?

De kosten van de contra-expertise zijn voor uw eigen rekening.

Aanvraag monster voor contra-expertise

Vraag een monster voor contra-expertise aan via e-mail: SPC@nvwa.nl

Vermeld in uw e-mail de volgende gegevens:

  • naam bedrijf
  • naam aanvrager
  • e-mailadres aanvrager
  • telefoonnummer aanvrager
  • naam afhaler
  • soort legitimatie afhaler
  • nummer legitimatiedocument afhaler
  • datum waarop u het monster wilt ophalen
  • monsternummer