Algemeen Interventiebeleid

Het Algemeen Interventiebeleid NVWA is gepubliceerd in de Staatscourant op 7 juli 2016.

Het specifiek interventiebeleid is op die datum nog niet volgens het nieuwe kader aangepast; dat doet de NVWA zo snel mogelijk. Totdat het specifiek interventiebeleid is aangepast, geldt een overgangstermijn. Daarbij geldt voor de onder toezicht gestelde het meest gunstige alternatief: oud specifiek interventiebeleid of nieuw algemeen.

Het Algemeen Interventiebeleid dat geldig was voor 7 juli 2016 vervalt. Uitgezonderd: als niet aangepast specifiek interventiebeleid verwijst naar dat 'oude' beleid.