Interventiebeleid alcohol

De NVWA houdt per 1 juli 2021 toezicht op het gebied van de verkoop van alcohol en hanteert daarbij een interventiebeleid. Vanaf 1 juli 2021 gelden strengere regels voor de verkoop van alcoholhoudende drank aan consumenten. Zo mogen er geen hoge kortingen meer gegeven worden in de retail en gelden strengere regels voor de online verkoop. De NVWA gaat toezien op de naleving van deze regels.

Toezichtaanpak

In het interventiebeleid alcohol staat beschreven hoe de NVWA intervenieert als zij overtredingen constateert. De toezichtaanpak geldt voor zowel online als fysieke winkels, zoals supermarkten, slijters en webshops, maar ook bierkoeriers en online eetbezorgdiensten.

Het interventiebeleid sluit aan bij de kaders van het algemeen interventiebeleid. Het schrijft voor hoe de NVWA een overtreding op een norm beoordeelt qua zwaarte en hoe zij op grond daarvan intervenieert. De wettelijke basis voor het specifiek interventiebeleid is de Alcoholwet.
 

IB02-SPEC 29, versie 2 geldig vanaf 1 september 2021

Specifiek interventiebeleid alcohol (IB02-SPEC 29, versie 2)

IB02-SPEC 29, versie 1 geldig vanaf 1 juli 2021

Specifiek interventiebeleid alcohol (IB02-SPEC 29, versie 1)