Interventiebeleid attractie- en speeltoestellen

De NVWA hanteert per 1 september 2017 een eenduidiger toezichtaanpak en interventiebeleid op het gebied van speeltoestellen en attractietoestellen.

Gewijzigde inspectieaanpak

In het interventiebeleid Attractie- en speeltoestellen staat beschreven hoe de NVWA intervenieert als zij op dit gebied overtredingen constateert. Het schrijft voor hoe de NVWA een overtreding op een norm beoordeelt qua zwaarte en hoe zij op grond daarvan intervenieert. Het nieuw geformuleerde interventiebeleid sluit aan bij de kaders van het algemeen interventiebeleid, en komt in de plaats van dat van 22 mei 2015.

IBO2-SPEC46 geldig vanaf 1 september 2017
Interventiebeleid attractie- en speeltoestellen  (geldig vanaf 1 september 2017)
Bijlage 1 bij specifiek interventiebeleid attractie- en speeltoestellen
IBO2-SPEC46 22 mei 2015
Interventiebeleid attractie- en speeltoestellen
Bijlage bij IB02-SPEC46