Interventiebeleid bijzondere eet- en drinkwaren/voeding voor specifieke groepen

Dit document beschrijft de manier waarop de NVWA intervenieert bij overtredingen op het gebied voeding voor specifieke groepen, waar het etikettering van voedingsmiddelen en gezondheidsclaims betreft.

Voor de samenstelling van levensmiddelen en overtredingen van de Geneesmiddelenwet geldt sinds 1 maart 2018 een nieuw interventiebeleid Samenstelling levensmiddelen.

Daarmee zijn per 1 maart 2018 alle regels op pagina 1 en pagina 2, en de 1e 2 regels op pagina 3 van de bijlage van het interventiebeleid Bijzondere eet- en drinkwaren vervallen. Deze zijn opgenomen in het interventiebeleid Samenstelling levensmiddelen.

IB02-SPEC32
Interventiebeleid bijzondere eet- en drinkwaren
Bijlage bij Interventiebeleid bijzondere eet- en drinkwaren