Interventiebeleid bijzondere eet- en drinkwaren (BED)

Dit document beschrijft de manier waarop de NVWA intervenieert bij overtredingen op het gebied van eet- en drinkwaren, waar het etikettering van voedingsmiddelen en gezondheidsclaims betreft.

Voor de samenstelling van levensmiddelen en overtredingen van de Geneesmiddelenwet geldt sinds 1 maart 2018 een nieuw interventiebeleid Samenstelling levensmiddelen.

Daarmee zijn per 1 maart 2018 alle regels op pagina 1 en pagina 2, en de 1e 2 regels op pagina 3 van de bijlage van het interventiebeleid Bijzondere eet- en drinkwaren vervallen. Deze zijn opgenomen in het interventiebeleid Samenstelling levensmiddelen.

Documentcode

Titel

IB02-SPEC32

Interventiebeleid bijzondere eet- en drinkwaren

IB02-SPEC32 bijlage 1

Bijlage bij Interventiebeleid bijzondere eet- en drinkwaren