Interventiebeleid chemische stoffen in eet- en drinkwaren

Het specifieke interventiebeleid chemische stoffen in eet- en drinkwaren beschrijft de maximaal toegestane waardes van bijvoorbeeld residuen van bestrijdingsmiddelen, of van natuurlijke schadelijke schimmels zoals mycotoxinen. De NVWA toetst of bedrijven zich houden aan de wetgeving die dit regelt. Hier vindt u welke maatregelen de NVWA kan nemen bij overtredingen van de wetgeving.

Maatregelen vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 geldt het nieuwe specifieke interventiebeleid chemische stoffen in eet- en drinkwaren (IB02-SPEC 43, versie 04). De oude naam is eet- en drinkwaren chemie.

Wat verandert er?

Ten opzichte van versie 03 verandert er vanaf 1 januari 2021 het volgende:

  • De wettelijke normen en overtredingsklassen zijn vollediger en eenduidiger geformuleerd
  • Alle ontbrekende relevante wetgeving is aangevuld en is overzichtelijker uitgesplitst in regels
  • Voor het stapelen van overtredingen geldt, bij het opleggen van de bestuurlijke boete, dat er wordt uitgegaan van maximaal 5 overtredingen per overtreder, per controlemoment
  • Het interventiebeleid voor toezicht op internet is geformuleerd

Maatregelen NVWA van 23 februari 2015 tot 1 januari 2021

In de periode van 23 februari 2015 tot 1 januari 2021 hield de NVWA toezicht op basis van het oude specifieke interventiebeleid eet- en drinkwaren chemie (IB02-SPEC 43, versie 03).