Interventiebeleid dierenwelzijn

Alle bedrijven die bedrijfsmatig dieren houden en hobbydierhouders moeten ervoor zorgen dat het welzijn van hun dieren is gewaarborgd. Dat geldt ook voor de omgang met wilde dieren. Hier vindt u maatregelen die de NVWA kan nemen als bij een inspectie blijkt dat het dierenwelzijn in geding is bij deze dieren. Deze maatregelen gelden niet voor de omgang met dieren op het slachthuis, het doden van dieren, tijdens vervoer of voor proefdieren. Hiervoor is andere interventiebeleid van toepassing.

Maatregelen vanaf 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 geldt het nieuwe specifieke interventiebeleid dierenwelzijn (IB02-SPEC 02, versie 05).

Wat verandert er?

Vanaf 1 januari 2022 zijn er een aantal kleine, tekstuele aanpassingen doorgevoerd.

  • In de bijlage zijn een aantal regels toegevoegd met betrekking tot honden, katten, dieren uitloven als prijs en dierengevechten.
  • Er zijn in de bijlage regels verwijderd met betrekking tot het houden en verzorgen van nertsen en verrijkte kooien bij legkippen.
  • De definitie van ‘structureel’ is aangepast, waarbij ‘vanaf 5% van de dieren’ is vervallen. Nu wordt ‘structureel’ gezien als een situatie waarin het aannemelijk is dat er geen sprake is van een eenmalige of kortstondige overtreding. De overtreder past de aangetroffen werkwijze bijvoorbeeld toe in de standaard bedrijfsvoering of handelt ‘vaker’ op dezelfde wijze.

Maatregelen tot 1 januari 2022

Tot 1 januari 2022 houdt de NVWA toezicht op basis van het oude specifieke interventiebeleid dierenwelzijn (IB02-SPEC 02, versie 04).