Interventiebeleid dierenwelzijn

Alle bedrijven die bedrijfsmatig dieren houden en hobbydierhouders moeten ervoor zorgen dat het welzijn van hun dieren is gewaarborgd. Dat geldt ook voor wilde dieren. Hier vindt u maatregelen die de NVWA kan nemen als bij een inspectie blijkt dat het dierenwelzijn in geding is bij deze dieren. Deze maatregelen gelden niet voor dieren op het slachthuis, tijdens vervoer of voor proefdieren.

Maatregelen vanaf 1 september 2020

Vanaf 1 september 2020 geldt het nieuwe specifieke interventiebeleid dierenwelzijn (IB02-SPEC 02, versie 04).

Wat verandert er?

Vanaf 1 september 2020 verandert het volgende:

  • We rekenen een aantal ‘lichte’ administratieve overtredingen minder zwaar aan.
  • Overtredingen van de regels voor dierenwelzijn blijven voortaan 3  jaar staan.
  • Nieuwe overtredingen binnen deze periode van 3 jaar bestraffen we zwaarder, omdat we deze beschouwen  als herhaalde overtredingen.

Maatregelen tot 1 september 2020

Tot 1 september 2020 hield de NVWA toezicht op basis van het oude specifieke interventiebeleid dierenwelzijn (IB02-SPEC 02, versie 03).