Interventiebeleid diergeneesmiddelen

Dierenartsen, handelaren en veehouders moeten zich houden aan de wet- en regelgeving die geldt voor diergeneesmiddelen. Hier vindt u de maatregelen die de NVWA kan nemen als we bij een inspectie overtredingen van deze wet- en regelgeving constateren.

Maatregelen NVWA vanaf 15 augustus 2020

Vanaf 15 augustus 2020 geldt het nieuwe specifieke interventiebeleid diergeneesmiddelen (IBO2, SPEC03, versie 07)

Wat is er veranderd?

Vanaf 15 augustus 2020 is het volgende veranderd:

  • Overtredingen van de regels voor diergeneesmiddelen blijven voortaan 3 jaar staan.
  • Wettelijke normen en overtredingsklassen zijn vollediger en eenduidiger geformuleerd, wat soms kan leiden tot hogere boetes.

Maatregelen NVWA van 1 januari 2017 tot 15 augustus 2020

In de periode 1 januari 2017 tot 15 augustus 2020 hield de NVWA toezicht op basis van het oude specifieke interventiebeleid diergeneesmiddelen (IBO2, SPEC03, versie 05).