Interventiebeleid dierlijke bijproducten (DBP)

De NVWA hanteert per 17 augustus 2020 een vollediger en eenduidiger interventiebeleid op het gebied van dierlijke bijproducten.

Wijzigingen

In het specifieke interventiebeleid versie 03 zijn de wettelijke normen en overtredingsklassen vollediger en eenduidiger geformuleerd. In de bijlage zijn bestaande regels met meerdere wettelijke normen waar nodig uitgesplitst naar evenzovele regels. Alle nog ontbrekende relevante wetgeving is aan de bijlage toegevoegd. Onder andere alle wijzigingen van wetgeving sinds de inwerkingtreding van versie 02. Ook zijn het hoofddocument en de bijlage uniform ingericht, geldend voor alle domeinen.

IB02-SPEC 33 versie 3 geldig vanaf 17 augustus 2020
Specifiek interventiebeleid dierlijke bijproducten
IB02-SPEC 33 versie 2 geldig tot 17 augustus 2020
Specifiek interventiebeleid dierlijke bijproducten
Bijlage bij IB02-SPEC33