Interventiebeleid diervoeder

De NVWA hanteert per 1 oktober 2017 een eenduidiger en transparanter toezichtaanpak en interventiebeleid op het gebied van diervoeder.

Gewijzigde inspectieaanpak

In het interventiebeleid diervoeder staat beschreven hoe de NVWA intervenieert als zij overtredingen constateert. Deze nieuwe toezichtaanpak geldt voor alle ondernemers die onder de diervoederregelgeving vallen, zoals importeurs, handelaren, transporteurs en producenten van grondstoffen, toevoegingsmiddelen, voormengsels en diervoeders. Ook veehouders die diervoeders vervoederen en retailers die diervoeders verkopen vallen onder dit interventiebeleid.

Het nieuwe interventiebeleid sluit aan bij de kaders van het algemeen interventiebeleid. Dat schrijft voor hoe de NVWA een overtreding van een norm beoordeelt en hoe zij op grond daarvan intervenieert. De wettelijke basis voor het specifiek interventiebeleid is onder andere de Wet dieren en diverse Europese verordeningen, zoals de Diervoederhygiëneverordening en de Marktverordening (Verordening (EG) nr. 767/2009).

IB02-SPEC35 geldig vanaf 1 oktober 2017

Specifiek interventiebeleid diervoeder (geldig vanaf 1 oktober 2017)

Bijlage bij specifiek interventiebeleid diervoeder, IB02-SPEC35

IB02-SPEC35 geldig tot 1 oktober 2017

Specifiek interventiebeleid diervoeder