Interventiebeleid diervoeder

De NVWA hanteert een eenduidige en transparante toezichtaanpak. Het interventiebeleid op het gebied van diervoeder is openbaar en vindt u onderaan deze webpagina.

Inspectieaanpak

In het interventiebeleid diervoeder staat beschreven hoe de NVWA intervenieert als zij overtredingen constateert. Deze toezichtaanpak geldt voor alle ondernemers die onder de diervoederregelgeving vallen, zoals importeurs, handelaren, transporteurs en producenten van grondstoffen, toevoegingsmiddelen, voormengsels en diervoeders.

Ook veehouders die diervoeders vervoederen en retailers die diervoeders verkopen vallen onder dit interventiebeleid. Dit interventiebeleid geeft nadere invulling aan bij de algemene kaders van het algemeen interventiebeleid. Dat schrijft voor hoe de NVWA een overtreding van een norm beoordeelt en hoe zij op grond daarvan intervenieert.

De wettelijke basis voor het specifieke interventiebeleid Diervoeder zijn de Wet dieren en diverse Europese verordeningen, zoals de Diervoederhygiëneverordening en de Marktverordening (Verordening (EG) nr. 767/2009).

Het specifieke interventiebeleid maakt het algemene interventiebeleid vollediger, uniformer en fijnmaziger. Zo is er een risicogerichte klassenindeling van overtredingen.

Op 15 november 2021 is versie 04 van het specifieke interventiebeleid Diervoeder van kracht geworden – IB02-SPEC35. Versie 04 actualiseert 12 bestaande regels van versie 03 (van 1 maart 2020). In versie 04 is bijvoorbeeld Verordening (EU) Nr. 354/2020 geïmplementeerd. Daarnaast zijn er 2 nieuwe regels toegevoegd die eerder ontbraken.

IB02-SPEC35 geldig vanaf 15 november 2021
Specifiek interventiebeleid diervoeder (IB02-SPEC 35, versie 04) (Staatscourant)

Versie 04 van het specifieke interventiebeleid vervangt dat van 1 maart 2020, dat hieronder nog is te raadplegen.

IB02-SPEC35 versie 03 geldig vanaf 1 maart 2020
Specifiek interventiebeleid diervoeder (IB02-SPEC 35, versie 03) (Staatscourant)