Interventiebeleid fytosanitair

De NVWA hanteert met ingang van 1 augustus 2021 een nieuw specifiek interventiebeleid op het gebied van planten en plantaardige producten. In dit specifiek interventiebeleid staat beschreven hoe de NVWA optreedt en wat de gevolgen zijn van overtredingen van de Plantgezondheidswet en Europese fytosanitaire wetgeving.

Het fytosanitaire interventiebeleid is opgesteld in navolging van de nieuwe Regeling Plantgezondheid die op 1 april 2021 in werking is getreden.

Maatregelen vanaf 1 augustus 2021

Vanaf 1 augustus 2021 geldt het nieuwe specifieke interventiebeleid Fytosanitair (IB02-SPEC 04, versie 01).