Interventiebeleid gesloten coffeeshopketen

De NVWA hanteert per 15 juli 2021 een interventiebeleid op het gebied van het experiment gesloten coffeeshopketen. Dit nieuwe beleid is nodig omdat de NVWA toezicht zal gaan houden bij de in het experiment aangewezen telers.

Toezichtaanpak

In het interventiebeleid gesloten coffeeshopketen staat beschreven hoe de NVWA intervenieert als zij overtredingen constateert. Deze toezichtaanpak geldt voor alle telers die binnen het experiment door VWS zijn aangewezen.

Het interventiebeleid sluit aan bij de kaders van het algemeen interventiebeleid. Het schrijft voor hoe de NVWA een overtreding op een norm beoordeelt qua zwaarte en hoe zij op grond daarvan intervenieert.

IB02-SPEC 30, versie 01 geldig vanaf 15 juli 2021

Specifiek interventiebeleid gesloten coffeeshopketen (IB02-SPEC 30, versie 01)