Interventiebeleid gewasbeschermingsmiddelen

De NVWA hanteert per 17 augustus 2020 een eenduidiger toezichtaanpak en interventiebeleid op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Gewijzigde inspectieaanpak

In het interventiebeleid gewasbeschermingsmiddelen en biociden staat beschreven hoe de NVWA intervenieert als zij op dit gebied overtredingen constateert. Het schrijft voor hoe de NVWA een overtreding op een norm beoordeelt qua zwaarte en hoe zij op grond daarvan intervenieert.

Het nieuw geformuleerde interventiebeleid sluit aan bij de kaders van het algemeen interventiebeleid, en komt in de plaats van dat van 27 juli 2016.

IB02-SPEC05 versie 3 geldig vanaf 17 augustus 2020
Specifiek interventiebeleid gewasbeschermingsmiddelen en biociden
IB02-SPEC05 versie 2 geldig tot 17 augustus 2020
Specifiek interventiebeleid gewasbeschermingsmiddelen
Bijlage 1 bij Interventiebeleid gewasbeschermingsmiddelen