Specifiek interventiebeleid toezicht op voedselveiligheid bij horeca, ambachtelijke productie, retail en instellingen

De NVWA heeft het specifiek interventiebeleid herzien voor de voedselveiligheid bij geregistreerde bedrijven, zoals horeca, ambachtelijke bedrijven (zoals slagers en bakkers e.d.) en instellingen. In het interventiebeleid staat hoe de NVWA handelt bij het vaststellen van een overtreding.

Maatregelen NVWA vanaf 1 juli 2021

Met ingang van 1 juli 2021 is dit specifiek interventiebeleid toezicht op voedselveiligheid bij horeca, ambachtelijke productie, retail en instellingen (IB02-SPEC 37, versie 06) van toepassing.

Wat verandert er?

De toepassing van het specifiek interventiebeleid is uitgebreider toegelicht. Ook de toepassing voor formulebedrijven en bij POC's aangesloten bedrijven zijn aangegeven.

Het nieuwe interventiebeleid vervangt dat van 15 februari 2017, dat hieronder nog is te raadplegen. Oudere versies zijn op te vragen via het Klantcontactcentrum.

IB02-SPEC37 15 februari 2017
Specifiek interventiebeleid inspectie levensmiddelen voedselveiligheid geregistreerde bedrijven
Bijlage 1 bij Specifiek interventiebeleid inspectie levensmiddelen voedselveiligheid geregistreerde bedrijven