Interventiebeleid inspectie levensmiddelen voedselveiligheid geregistreerde bedrijven

Per 15 februari 2017 geldt een nieuw interventiebeleid voor de horeca, ambachtelijke ondernemers (bijvoorbeeld slagers en bakkers), retail, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en verpleegtehuizen.

De nieuwe toezichtaanpak sluit aan bij de kaders van het Algemeen interventiebeleid. Het schrijft voor hoe de NVWA een overtreding op een norm beoordeelt en op grond daarvan intervenieert. Zo krijgt een bedrijf direct een boete als na de 1e keer waarschuwen geen wijziging in de situatie is opgetreden. Nieuw is ook het samenvoegen van vergelijkbare overtredingen binnen een bedrijf, bijvoorbeeld op het gebied van hygiƫne.

IB02-SPEC37 15 februari 2017

Specifiek interventiebeleid inspectie levensmiddelen voedselveiligheid geregistreerde bedrijven

Bijlage 1 bij Specifiek interventiebeleid inspectie levensmiddelen voedselveiligheid geregistreerde bedrijven

Het nieuwe interventiebeleid vervangt dat van 5 oktober 2015, dat hieronder nog is te raadplegen. Oudere versies zijn op te vragen via het Klantcontactcentrum.

IB02-SPEC37 5 oktober 2015

Specifiek interventiebeleid inspectie levensmiddelen voedselveiligheid geregistreerde bedrijven

Bijlage 1 bij Specifiek interventiebeleid inspectie levensmiddelen voedselveiligheid geregistreerde bedrijven

Bijlage 2 bij Specifiek interventiebeleid inspectie levensmiddelen voedselveiligheid geregistreerde bedrijven

Bijlage 3 bij Specifiek interventiebeleid inspectie levensmiddelen voedselveiligheid geregistreerde bedrijven