Interventiebeleid identificatie en registratie van dieren

Bedrijven moeten dieren goed registreren, zodat individuele dieren en hun eigenaar herkend en opgespoord kunnen worden. Hier vindt u de maatregelen die de NVWA kan nemen als bij een inspectie blijkt dat de registratie niet in orde is.

Maatregelen NVWA vanaf 1 september 2020

Vanaf 1 september 2020 geldt het volgende specifieke interventiebeleid identificatie en registratie van dieren (IB02-SPEC 10, versie 01).

Wat zijn op hoofdlijnen de maatregelen?

Vanaf 1 september 2020 geldt het volgende:

  • De NVWA kan overtredingen van de I&R-regelgeving voortaan vooral bestuurlijk afdoen, waardoor boetes fors hoger kunnen uitpakken.
  • We rekenen een aantal ‘lichte’ administratieve overtredingen minder zwaar aan.
  • Overtredingen blijven 3  jaar staan.
  • Nieuwe overtredingen binnen deze  periode van 3 jaar bestraffen we zwaarder, omdat we deze beschouwen als herhaalde overtredingen.