Interventiebeleid levensmiddelen microbiologie

Het specifiek interventiebeleid levensmiddelen microbiologie beschrijft hoe bedrijven moeten omgaan met voedselveiligheid van levensmiddelen op het gebied van microbiologie. De wetgeving gaat vooral over richtlijnen voor tijdens en na de monstername. De NVWA toetst of bedrijven zich houden aan de wetgeving die dit regelt. Hier vindt u welke maatregelen de NVWA kan nemen bij overtredingen van de wetgeving.

Maatregelen vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 geldt het nieuwe specifieke interventiebeleid levensmiddelen microbiologie (IB02-SPEC 44, versie 07).

Wat verandert er?

Ten opzichte van versie 06 verandert vanaf 1 januari 2021 het volgende:

  • De wettelijke normen en overtredingsklassen zijn vollediger en eenduidiger geformuleerd
  • Alle ontbrekende relevante wetgeving is aangevuld en is overzichtelijker uitgesplitst in regels
  • Voor het stapelen van overtredingen geldt, bij het opleggen van de bestuurlijke boete, dat er wordt uitgegaan van maximaal 5 overtredingen per overtreder, per controlemoment
  • Het interventiebeleid voor toezicht op internet is geformuleerd

Maatregelen NVWA van 21 juli 2016 tot 1 januari 2021

In de periode van 21 juli 2016 tot 1 januari 2021 hield de NVWA toezicht op basis van het oude specifieke interventiebeleid levensmiddelen microbiologie (IB02-SPEC 44, versie 06).