Interventiebeleid samenstelling levensmiddelen

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor veilig voedsel en de NVWA toetst of zij zich houden aan de wetgeving voor de samenstelling van bijzondere eet- en drinkwaren, zoals voedingssupplementen, nieuwe voedingsmiddelen, voeding voor medisch gebruik en zuigelingenvoeding. Hier vindt u de maatregelen die de NVWA kan nemen bij overtredingen van deze wetgeving.

Maatregelen vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 geldt het nieuwe specifieke interventiebeleid samenstelling levensmiddelen (IBO2-SPEC 32, versie 03).

Wat verandert er?

Ten opzichte van versie 02 verandert vanaf 1 januari 2021 het volgende:

  • De wettelijke normen en overtredingsklassen zijn vollediger en eenduidiger geformuleerd
  • Alle ontbrekende relevante wetgeving is toegevoegd en is overzichtelijker uitgesplitst in regels
  • Het interventiebeleid voor toezicht op internet is geformuleerd

Maatregelen NVWA van 1 maart 2018 tot 1 januari 2021

In de periode 1 maart 2018 tot 1 januari 2021 hield de NVWA toezicht op basis van het oude specifieke interventiebeleid samenstelling levensmiddelen (IB02-SPEC 32, versie 02)