Interventiebeleid Samenstelling levensmiddelen

De NVWA hanteert per 1 maart 2018 een nieuw specifiek interventiebeleid voor levensmiddelen dat beter aansluit bij het algemeen interventiebeleid van de NVWA.

Het nieuwe specifiek interventiebeleid Samenstelling levensmiddelen betreft uitsluitend de samenstelling van eet- en drinkwaren en overtredingen van de Geneesmiddelenwet. Voor etikettering en claims gelden vooralsnog het specifiek interventiebeleid Bijzondere eet- en drinkwaren en het specifiek interventiebeleid Etikettering.

Specifiek interventiebeleid samenstelling levensmiddelen
IB02-SPEC32 (inwerkingtreding 01 maart 2018)