Interventiebeleid tabak en rookwaren

De NVWA hanteert per 2 december 2020 een nieuw interventiebeleid op het gebied van tabak en rookwaren. Dit nieuwe beleid is nodig vanwege de controles op het rookverbod op schoolterreinen. De NVWA start na 1 januari 2021 met controles op het rookverbod op schoolterreinen.

Vanaf 1 januari 2021 geldt het verbod ook voor andere verkooppunten. Het uitstalverbod geldt niet voor speciaalzaken die aan specifieke eisen voldoen en die zich bij de NVWA hebben geregistreerd.

Toezichtaanpak

In het interventiebeleid tabak en rookwaren staat beschreven hoe de NVWA intervenieert als zij overtredingen constateert. Deze toezichtaanpak geldt voor alle verkooppunten van tabaksproducten en elektronische sigaretten, zoals supermarkten, speciaalzaken en tankstations, maar ook voor fabrikanten en importeurs van deze producten.

Het interventiebeleid sluit aan bij de kaders van het algemeen interventiebeleid. Het schrijft voor hoe de NVWA een overtreding op een norm beoordeelt qua zwaarte en hoe zij op grond daarvan intervenieert. De wettelijke basis voor het specifiek interventiebeleid is de Tabaks- en rookwarenwet.

IB02-SPEC 31, versie 10 geldig vanaf 2 december 2020

Specifiek interventiebeleid tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 10)

Het nieuwe interventiebeleid vervangt dat van 1 juli 2020 (hieronder te raadplegen).

IB02-SPEC 31, versie 09 geldig tot 2 december 2020

Specifiek interventiebeleid tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 09)

IB02-SPEC 31, versie 08 geldig tot 1 juli 2020

Specifiek interventiebeleid tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 08)