Interventiebeleid tabak en rookwaren

De NVWA hanteert een interventiebeleid op het gebied van tabak en rookwaren dat beter aansluit bij het algemeen interventiebeleid van de NVWA.

Toezichtaanpak

In het interventiebeleid tabak en rookwaren staat beschreven hoe de NVWA intervenieert als zij overtredingen constateert. Deze toezichtaanpak geldt voor alle verkooppunten van tabaksproducten en elektronische sigaretten, zoals supermarkten, speciaalzaken en tankstations, maar ook voor fabrikanten en importeurs van deze producten.

Het interventiebeleid sluit aan bij de kaders van het algemeen interventiebeleid. Het schrijft voor hoe de NVWA een overtreding op een norm beoordeelt qua zwaarte en hoe zij op grond daarvan intervenieert. De wettelijke basis voor het specifiek interventiebeleid is de Tabaks- en rookwarenwet.

Documentcode

Titel

IB02-SPEC31

Interventiebeleid tabak en rookwaren (geldig vanaf 1 juli 2017)

Bijlage 1 bij interventiebeleid tabak en rookwaren

Documentcode

Titel

IB02-SPEC31

Interventiebeleid tabak (geldig tot 1 juli 2017)

Bijlage 1 bij interventiebeleid tabak

Bijlage tabel 3 strikes out (horende bij bijlage 1)