Interventiebeleid voedselinformatie levensmiddelen

Levensmiddelenfabrikanten moeten verplichte voedselinformatie bij levensmiddelen verstrekken. De NVWA toetst of bedrijven zich houden aan de wetgeving die het geven van voedselinformatie regelt. Hier vindt u welke maatregelen de NVWA kan nemen bij overtredingen van de wetgeving.

Levensmiddelenfabrikanten kunnen ook vrijwillig informatie verstrekken. Voorwaarde is dat deze voldoet aan de van toepassing zijnde regelgeving. Voorbeelden van voedselinformatie zijn etiketten, presentatie en reclamefolders (inclusief websites).

Maatregelen vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 geldt het nieuwe specifieke interventiebeleid voedselinformatie levensmiddelen (IB02-SPEC 42, versie 05). De oude naam is interventiebeleid etikettering levensmiddelen.

Wat verandert er?

Ten opzichte van versie 04 verandert vanaf 1 januari 2021 het volgende:

  • De wettelijke normen en overtredingsklassen zijn vollediger en eenduidiger geformuleerd
  • Alle ontbrekende relevante wetgeving is aangevuld en is overzichtelijker uitgesplitst in regels
  • Voor het stapelen van overtredingen geldt, bij het opleggen van de bestuurlijke boete, dat er wordt uitgegaan van maximaal 5 overtredingen per overtreder, per controlemoment
  • Het interventiebeleid voor toezicht op internet is geformuleerd

Maatregelen NVWA van 1 januari 2016 tot 1 januari 2021

In de periode 1 januari 2016 tot 1 januari 2021 hield de NVWA toezicht op basis van het oude specifieke interventiebeleid etikettering levensmiddelen (IB02-SPEC 42, versie 04).