Interventiebeleid voedselveiligheid industriële productie, vis, zuivel en eieren

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor de veilige productie van vis, zuivel en eieren. De NVWA toetst of bedrijven zich houden aan de wetgeving die dit regelt. Hier vindt u welke maatregelen de NVWA kan nemen bij overtredingen van de wetgeving.

Het specifiek interventiebeleid voedselveiligheid industrie geldt voor bedrijven die erkend of geregistreerd (moeten) zijn op grond van artikel 6 van de Verordening (EG) 852/2004 en die hoofdzakelijk leveren aan andere bedrijven, de detailhandel en - eventueel als nevenactiviteit - rechtstreeks leveren aan de eindgebruiker.

Maatregelen vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 geldt het nieuwe specifieke interventiebeleid voedselveiligheid industriële productie, vis, zuivel en eieren (IB02-SPEC 39, versie 13).

Wat verandert er?

Ten opzichte van versie 12 verandert vanaf 1 januari 2021 het volgende:

  • De wettelijke normen en overtredingsklassen zijn vollediger en eenduidiger geformuleerd
  • Alle ontbrekende relevante wetgeving is aangevuld en is overzichtelijker uitgesplitst in regels
  • Het interventiebeleid voor toezicht op internet is geformuleerd

Maatregelen NVWA van 26 oktober 2016 tot 1 januari 2021

In de periode 26 oktober 2016 tot 1 januari 2021 hield de NVWA toezicht op basis van het oude specifieke interventiebeleid voedsel en voederveiligheid dier en industrie (IB02-SPEC 39, versie 12).