Interventiebeleid Wijnregeling

Wijnproducenten en wijnhandelaren moeten aan Europese voorschriften voldoen bij de productie van en handel in wijn. Deze voorschriften zijn opgenomen in de Regeling wijn en olijfolie en zijn gericht op marktordening. Hier vindt u de maatregelen die de NVWA kan nemen als bij een controle ter plaatse blijkt dat de voorschriften niet zijn nageleefd.

Maatregelen NVWA vanaf 1 augustus 2021

Vanaf 1 augustus 2021 geldt het interventiebeleid Wijnregeling (IBO2-SPEC41, versie 01)

Wat verandert er?

Het opstellen en publiceren van dit interventiebeleid legt de handelswijze van de NVWA vast.