Last onder dwangsom

Houdt een bedrijf zich niet aan de regels van de Warenwet en de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren? En maakt het bedrijf een overtreding niet ongedaan? Dan kan de NVWA dat bedrijf verplichten een bepaald bedrag te betalen.

Last onder dwangsom is een handhavingsinstrument. Toezichthoudende instanties als gemeenten en rijksinspecties gebruiken het om er voor te zorgen dat regels worden nageleefd. Het is een zwaarder middel dan een waarschuwing, maar het gaat minder ver dan een boete of het intrekken van een vergunning.