Bezwaar tegen last onder dwangsom

Bedrijven die een last onder dwangsom opgelegd krijgen kunnen daartegen bezwaar aantekenen. De gang van zaken vindt u onder ‘Welke stappen worden doorlopen?’.