Wanneer zet de NVWA last onder dwangsom in?

De NVWA kan een last onder dwangsom onder andere inzetten bij het handhaven van de Warenwet en de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWWD).

In 2009 gebruikt de VWA het instrument bij de handhaving van de Europese Transportverordening (diertransporten).

Doel van last onder dwangsom

Bij een last onder dwangsom kan de toezichthouder aan de overtreder een verplichting opleggen (een ‘last’) om een overtreding ongedaan te maken. Als de overtreder daar niet aan voldoet, moet de persoon of het bedrijf in kwestie een bepaald bedrag betalen (dwangsom). De ‘last’ kan bestaan uit het ongedaan maken van een overtreding, het beëindigen van een overtreding, of het voorkomen van herhaling. Een ‘last onder dwangsom’ is geen bestraffende sanctie of strafmaatregel met het karakter van vergelding. Het is dus niet op de persoon of het bedrijf gericht (de overtreder), maar enkel op de overtreding. Een last onder dwangsom wordt ingezet om de rechtsongelijkheid snel op te heffen, of het risico dat voorkomt uit de overtreding.