Wob-verzoeken

De NVWA moet als een burger of organisatie daarom vraagt informatie geven. Dit is vastgelegd in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). U kunt hiervoor een Wob-verzoek indienen.