Overzicht van Wob-besluiten bij de NVWA

Burgers en organisaties in Nederland kunnen bij de overheid een verzoek indienen voor het inzien van overheidsinformatie. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) geeft daar de mogelijkheid voor.