Wob-besluiten 2020

Burgers en organisaties in Nederland kunnen bij de overheid een verzoek indienen voor het inzien van overheidsinformatie. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) geeft daar de mogelijkheid voor. Op deze pagina vindt u een overzicht van de Wob-besluiten van 2020.