Diergezondheid

Binnen het publiek belang Diergezondheid richt de NVWA haar toezicht op de gezondheid van dieren. We monitoren besmettelijke dierziekten, houden toezicht op de diergezondheidsbepalingen bij de verplaatsing van dieren en zorgen voor de afhandeling van meldingen van dierziekten. Ook dragen we zorg voor de bestrijding van ziekten die voor dieren maar ook voor mensen besmettelijk kunnen zijn en zorgen we voor crisisparaatheid door het up-to-date houden van draaiboeken. Hiermee dragen we indirect ook bij aan de publieke belangen Voedselveiligheid en Dierenwelzijn. Tot slot richten we ons toezicht op de wettelijk verplichte voorschriften voor de Identificatie en Registratie (I&R) van landbouwhuisdieren en honden.

Diagrammen diergezondheid

We richten ons toezicht op veehouderijbedrijven (runderen, varkens, pluimvee, geiten, schapen, paarden), houders van honden en diertransporteurs (inclusief verzamelcentra en slachterijen), maar ook op particulieren met huisdieren, dierenspeciaalzaken en kinderboerderijen. De NVWA besteedde in 2021 in totaal 8% van haar capaciteit aan dit publieke belang.

Ons verhaal

"Ruimingen zijn en blijven verschrikkelijk. En toch bedanken veehouders ons vaak voor de manier waarop we dat aanpakken en hoezeer we hebben geholpen om een moeilijke tijd door te komen. Dat is heel fijn." Lees het hele verhaal

Zo hielden wij in 2021 toezicht op diergezondheid

Uitbraken van besmettelijke dierziekten hebben grote economische en maatschappelijke impact. In 2021 zetten we ook daarom volop in op monitoring, preventie en bestrijding van dierziekten. Met als doel de insleep van dierziekten en de mogelijke verspreiding daarvan (eventueel ook naar mensen) te voorkomen. Hiermee dragen we ook bij aan de doelstelling om alleen gezonde dieren in de menselijke voedselketen terecht te laten komen. Ook in 2021 bleek onze de crisis- en responsorganisatie goed geoefend en toegerust om snel en adequaat te kunnen reageren bij uitbraken van dierziekten. Daarbij lag het zwaartepunt op de vogelgriep. Wanneer we door de coronamaatregelen geen of slechts beperkt fysieke inspecties konden uitvoeren, hebben we dat waar mogelijk op een alternatieve manier (bijvoorbeeld administratief) gedaan.

Toezichtintensiteit en naleving

De NVWA kan niet alle bedrijven in Nederland controleren. Daarom nemen we risicogerichte steekproeven. De toezichtintensiteit laat zien hoeveel bedrijven de NVWA bezoekt binnen het totaal van de doelgroep (bedrijven of producten) waar het toezicht zich op richt. De datakwaliteit van de door ons gebruikte KPI's wordt geduid in hoe wij werken.

doelgroep toezichtintensiteit 2020 toezichtintensiteit 2021
Totale doelgroep <1% <1%
type bedrijf aantal bedrijven 2020
Primaire bedrijven 37.324
Verzamelcentra 73

Er is geen update uitgevoerd van het bedrijvenbestand in 2021, voor het berekenen van de toezichtintensiteit zijn de gegevens van 2020 gebruikt.

Onze resultaten

In ons jaarplan voor 2021 hebben we voor het totale publieke belang Diergezondheid doelstellingen geformuleerd. Hieronder leest u per doelstelling in hoeverre we die in het afgelopen jaar hebben behaald, waarbij groen voor een volledig behaald resultaat staat en oranje voor een resultaat dat gedeeltelijk is behaald.