Hoe wij werken

Bij de NVWA staan 7 'publieke belangen' centraal in het werk: ons doel is om de voedselveiligheid, productveiligheid, plantgezondheid, natuur, diergezondheid en het dierenwelzijn te bewaken en tabaks- en alcoholgebruik te ontmoedigen. We doen dat door risico's rond deze thema's goed in de gaten te houden en in te grijpen waar nodig, zodat we onaanvaardbare risico's voorkomen of in elk geval verkleinen. Wij controleren of bedrijven zich aan de wetgeving op de 7 terreinen houden.

Procentuele urenverdeling NVWA per publiek belang

Procentuele urenverdeling NVWA per publiek belang
publiek belangprocentuele urenverdeling
Voedselveiligheid50%
Productveiligheid6%
Diergezondheid8%
Natuur en milieu10%
Tabaksontmoediging2%
Plantgezondheid11%
Dierenwelzijn9%
Controle subsidieregelingen4%
Brontabel als csv (222 bytes)
publiek belang domein
Voedselveiligheid
 • bijzondere eet- en drinkwaren
 • industriĆ«le productie
 • dierlijke bijproducten
 • diervoeder
 • chemische en microbiologische veiligheid levensmiddelen
 • horeca en ambachtelijke productie
 • vleesketen en voedselveiligheid
 • diergeneesmiddelen
Diergezondheid
 • levende dieren en diergezondheid
Dierenwelzijn
 • dierenwelzijn
 • dierproeven
Natuur en milieu
 • meststoffen
 • gewasbescherming
 • duurzaamheid vis
 • natuur

Plantgezondheid

 • fytosanitair

Productveiligheid

 • productveiligheid

Tabaksontmoediging

 • tabak en alcohol

Financiers NVWA

Financiers NVWA
financiers NVWAprocentuele verdeling
LNV Agro44%
LNV NVLG2%
VWS21%
Derden30%
Overige2%
Brontabel als csv (99 bytes)